Làm sao đổi được MAC wireless

xtdv

xtdv.gr/fb
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
4 Tháng chín 2007 lúc 08:25
#2
Địa chỉ MAC là địa chỉ nhận dạng "cứng" của thiết bị mạng. Mỗi thiết bị mạng đều có địa chỉ MAC khác nhau. Việc thay đổi địa chỉ MAC của thiết bị mạng là chuyện không tưởng (nếu có thực hiện được thì ở Việt Nam chắc chẳng có ai làm).

Cách giải quyết: Bạn xin người ta thêm địa chỉ MAC của máy bạn vào thiết bị Wireless để bạn có thể truy cập mạng.
 
4 Tháng chín 2007 lúc 19:28
#5
lien he voi minh

Địa chỉ MAC là địa chỉ nhận dạng "cứng" của thiết bị mạng. Mỗi thiết bị mạng đều có địa chỉ MAC khác nhau. Việc thay đổi địa chỉ MAC của thiết bị mạng là chuyện không tưởng (nếu có thực hiện được thì ở Việt Nam chắc chẳng có ai làm).

Cách giải quyết: Bạn xin người ta thêm địa chỉ MAC của máy bạn vào thiết bị Wireless để bạn có thể truy cập mạng.
liên hệ với mình, share cho CHANGE MAC nhưng chỉ được o XP
truognthangdoor@yahoo.com
 

xtdv

xtdv.gr/fb
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
6 Tháng chín 2007 lúc 07:51
#7
Địa chỉ MAC là địa chỉ nhận dạng "cứng" của thiết bị mạng. Mỗi thiết bị mạng đều có địa chỉ MAC khác nhau. Việc thay đổi địa chỉ MAC của thiết bị mạng là chuyện không tưởng (nếu có thực hiện được thì ở Việt Nam chắc chẳng có ai làm).

Cách giải quyết: Bạn xin người ta thêm địa chỉ MAC của máy bạn vào thiết bị Wireless để bạn có thể truy cập mạng.
Em thừa nhận mình KÉM HIỂU BIẾT. Đúng là có phần mềm giúp thay đổi địa chỉ MAC.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Lazada Vietnam Master card on Monday