Làm sao gở bỏ logo O2 trên máy O2s

nhatha

GS CÙI BẮP
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
1 Tháng một 2007 lúc 11:10
#2
Vào add/remove Programe > tìm O2 Active để gỡ ra. nó thông báo những file cần gỡ trong Window. Ra ngoài dùng Resco Explorer (Show all file)
- đổi tên file conection.exe trong thư mục window/UI module/o2.
- Xoá file xda_.font thư mục window/font
- Xoá tiếp bateryinfo.dll, xoá clockinfo.dll trong Window

Gỡ O2 active trong Add/remove program
Soft reset
search lại bài cũ nhé bác.
Mod close nhé...
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi các mod HHVN,
Nick Camine của mình đang hoạt động trên tâptalk, tự dưng vào không nhìn thấy gì, vào trên web báo not permision.
Các nick khác vẫn sử dụng tapatalk bình thường.
Mình muốn biết là nick của mình bị lỗi hay do vi phạm quy định ...
Lazada Vietnam Master card on Monday