Làm sao SET cổng COM trên Win 7 .

choivui

MÁY HỎNG
Ở Win XP thì việc set cổng COM rất đơn giản nhưng sao WIN 7 mình chẳng thấy đâu cả nhỉ. Dùng kết nối ĐT làm Modem quay số vào net. Ai biết giúp với...
 

xtdv

xtdv.gr/fb
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Ở Win XP thì việc set cổng COM rất đơn giản nhưng sao WIN 7 mình chẳng thấy đâu cả nhỉ. Dùng kết nối ĐT làm Modem quay số vào net. Ai biết giúp với...

Ý bác là chương trình Hyper Terminal đó hả?

Windows 7 đã bỏ tính năng này đi rồi, giờ bác có thể dùng PuTTY thay thế...
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top