Làm sao SET cổng COM trên Win 7 .

choivui

MÁY HỎNG
Ở Win XP thì việc set cổng COM rất đơn giản nhưng sao WIN 7 mình chẳng thấy đâu cả nhỉ. Dùng kết nối ĐT làm Modem quay số vào net. Ai biết giúp với...
 

xtdv

xtdv.gr/fb
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Ở Win XP thì việc set cổng COM rất đơn giản nhưng sao WIN 7 mình chẳng thấy đâu cả nhỉ. Dùng kết nối ĐT làm Modem quay số vào net. Ai biết giúp với...

Ý bác là chương trình Hyper Terminal đó hả?

Windows 7 đã bỏ tính năng này đi rồi, giờ bác có thể dùng PuTTY thay thế...
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top