Làm thế nào để đọc tin nhắn trên Handheldvn?

Các thớt khác của HamDzui

HamDzui

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Em vào Inbox của em trên Handheldvn, thấy có thông báo là 24 messages trên 100 tin, nhưng trong Inbox lại không có thư nào .... Bác bác biết cách nào đọc tin cũ được không?

Cảm ơn các bác
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top