Làm thế nào để PPC vẫn kết nối GPRS trong khi kết nối với PC

Major0418

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Mình dùng O2 mini-S, kết nối GPRS và phần mềm PDA Net biến PPC thành modem để vào internet trên PC qua PPC.

Trước đây khi dùng Win XP với Active Sync 4.5, thì PPC có thể vừa sync với PC và vừa vào GPRS được.

Nhưng khi chuyển sang dùng Vista + Windows Mobile Device Center thì khi cắm PPC vào,máy chỉ kết nối sync được, không thể vào GPRS (tức là khi bật Comm manager lên, chỉ sáng phần Active Sync, còn Data Connection thì không sáng được)

Vậy làm thế nào để PPC nhận được cả 2 kết nối để mình có thể vào mạng trên PC qua PPC? Xin cảm ơn!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top