Làm thế nào sync text message được

dqd79

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Tôi đã dùng mọi cách mà không thể nào sync text message giữa O22 và laptop. Ai biết có cách nào xử lý xin vui lòng chỉ giáo

Xin cảm ơn
 

Jojo

GÂY DỰNG
dqd79 said:
Tôi đã dùng mọi cách mà không thể nào sync text message giữa O22 và laptop. Ai biết có cách nào xử lý xin vui lòng chỉ giáo

Xin cảm ơn


Dùng Jeyo Mobile Companion bác ạ.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top