Lập trình C&C++ trên PDA

6 Tháng mười 2007 lúc 10:57
#1
Em lập ra TOPIC này rất mong muốn mọi người cùng xây dựng các khái niệm cơ bản và các thao tác cơ bản để những người mói học có thể tiếp cận với việc lập trình ứng dụng trên PDA(palm,pocketpc),bởi vì đây là lĩnh vực ứng dụng rất hay và thực tế!!! Mong các anh chỉ giáo để tầng lớp sau chúng em yêu nghề và học nghề....
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Lazada Vietnam Master card on Monday