lap trinh PPC bang VS C++

7 Tháng hai 2007 lúc 17:22
#1
có ai da lập trình Windows CE bang VS C++ chưa cho mình hỏi tí:
cho mình hỏi đoạn code dưới đây có ý nghĩa j. mình đọc mà không hiểu nổi
nhất là câu khai báo hàm LRESULT (*Fxn)(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM); LRESULT (*Fxn)(HWND, WORD, HWND, WORD);
chi thấy khai báo mà không thấy code cụ thể đâu cả

struct decodeUINT { // Structure associates
UINT Code; // messages
// with a function.
LRESULT (*Fxn)(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
};
struct decodeCMD { // Structure associates
UINT Code; // menu IDs with a
LRESULT (*Fxn)(HWND, WORD, HWND, WORD); // function
};
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Pen Battle No. 1: French Everyday Writers

Trong bài Pen Battle lần này e so sánh và cảm nhận 2 cây bút dòng tầm trung cực phổ biến của Parker và Waterman: Parker Sonnet ngòi thép M và Waterman Expert ngòi F. Do chơi bút chưa lâu và bài viết k ...
Lazada Vietnam Master card on Monday