lap trinh PPC bang VS C++

7 Tháng hai 2007 lúc 17:22
#1
có ai da lập trình Windows CE bang VS C++ chưa cho mình hỏi tí:
cho mình hỏi đoạn code dưới đây có ý nghĩa j. mình đọc mà không hiểu nổi
nhất là câu khai báo hàm LRESULT (*Fxn)(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM); LRESULT (*Fxn)(HWND, WORD, HWND, WORD);
chi thấy khai báo mà không thấy code cụ thể đâu cả

struct decodeUINT { // Structure associates
UINT Code; // messages
// with a function.
LRESULT (*Fxn)(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
};
struct decodeCMD { // Structure associates
UINT Code; // menu IDs with a
LRESULT (*Fxn)(HWND, WORD, HWND, WORD); // function
};
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Em có đấu giá ở đây
https://www.handheld.com.vn/threads...ize-41-42-rat-dep-kt-23h17-28-11-2018.507124/

Bác @AnhBaMIenTay đã thắng đấu giá MS01 nhưng không giao dịch, nhờ mod [U ...
Lazada Vietnam Master card on Monday