Laptop Thiếu Driver Gì Đây?

Các thớt khác của Apple®

Apple®

GÂY DỰNG
- Máy của mình là Dell Letitude E6510. Mình đã cài hoàn chỉnh Driver rồi nhưng nó vẫn báo thiếu 1 cái gì đó. Ai giúp mình biết đây là Driver gì không?
 

nktpc

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Đây là driver ACPI, dùng cho việc quản lý nguồn S3 xưa kia. Web support của hãng cũng không có driver này, nhất là Win7. Nên cách nhanh nhất là chọn update và tìm list trong system, có Advanced Configuration and Power Manager, add vào là xong.
 

colonel

Apple Professional
HẠNG NHẤT
GẮN KẾT
GÂY DỰNG

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top