Latest OS: 9700 5.0.0.1111/5.0.0.656 (All Languages)

quan_ymvn

GÂY DỰNG
BlackBerry Handheld Software v5.0.0.1111 (All Languages)

Package Version: 5.0.0.1111
Consisting of:

* Applications: 5.0.0.656
* Software Platform: 5.1.0.153
* File name: Turkcell_Blackberry9700AllLang_PBr5.0.0_rel1111_PL 5.1.0.153_A5.0.0.656.zip
* File size: 149MB

Note: The Software Platform and Applications version numbers can be found under Options-About screen on the handheld.

* Download Software: http://www.turkcell.com.tr/downloads...A5.0.0.656.zip

Đã up và đang test, nội trong ngày mai sẽ reply bác bác xem có vấn đề gì ko..........
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top