LauncherPro PLUS v0.7.1.0 - Phần mềm thay thế home mặc định Pro nhất

Mr.Hoo214

GÂY DỰNG
Requirements: Android
Overview: Dựa trên Android Launcher (Home app)
Bác nào dùng Android chắc cũng biết sơ wa về trình home LauncherPro thay thế home mặc định nhàm chán của các máy Android .
Cái này là LauncherPro Plus nhé , cái này hay hơn cái LaucherPro free kia ở khoản có thêm cái widget contact rất đẹp >:)>:)
Tham khảo thên ở đây

Download ở đây :
Link1
Link2
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top