Lega Calcio Pocket 2010

trungctu

Dự bị *****
Staff member
GÂY DỰNG
Technical features:
-Multilanguage.
-All information about Lega Calcio.
-Live mode: Advise of more important events during match.
-Internet updatable (with new versions advise).
-Suported diplays: VGA (480x640), QVGA (240x320), WVGA (480x800), WQVGA (240x400) and FWVGA (480x854).
-Improved graphical interface.
-Vibration and sound advises.
Tham khảo và download ở http://innova-apps.net/site/en/awm_LegaCalcio.html
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top