Link ftp down các chương trình và game cho PPC !!

Các thớt khác của Daywalker

Daywalker

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Rất nhiều soft và game cho PPC trong này, dùng flashxp hay cuteftp mà down về
ftp://83.99.157.52/Programs
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top