lỗi font tiếng VIệt

hanhpn

Hạnh Phúc Nhất
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
28 Tháng mười hai 2006 lúc 09:50
#2
Anh Gates vẫn chưa hỗ trợ vụ đồng bộ font này đâu bạn ơi. Ngay cả với WM5 thì cũng chỉ có thể đồng bộ giữa Outlook, calendar hoặc task mà thôi, còn với Word, Excel thì phải dùng giải pháp thứ ba vậy.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Lazada Vietnam Master card on Monday