Lỗi kết nối

binh2d

GÂY DỰNG
Sao lap của mình khi kết nối gprs không truy nhập vào handheld và một số trang web khác không được nhất là không khi truy cập rồi thì không loin được, còn khi kết nối bằng wifi thì được. Mặc dù mình dùng nhiều trình như opera, ie, safari.... Ah, có khi post trả bài thì đôi khi không dùng được các phím xyzv. Có bác nào bị như mình không nhỉ?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Top