Lỗi " POXIS:Connectio n reset by peer"

lvhackers

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Khi mình Restore máy 2G của mình lên FW 3.0 (không cài Cyi) mình bắt đầu vào Cydia thì lúc này màn hình hiện thông báo mình có vài phần mềm cần update . Lúc này mình chọn complete update thế là quá trình update bắt đầu chạy nhưng thông báo lỗi đã hiện lên

"http://apt.saurik.com"
"POXIS: Connection reset by peer " rồi Cydia trở về lại ban đầu.

Mình đã khởi động lại máy nhiều lần vẫn không được sau cùng mình quyết định Restore 1 lần nữa và kết quả vẫn là vậy.

CÓ AI GẶP LỖI NÀY CHƯA XIN GIÚP MÌNH VỚI !!! :(( :(( :(( :(( :((
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top