Lỗi ứng dụng sau khi update

19 Tháng hai 2008 lúc 10:25
#1
Pro ơi, làm ơn chỉ giáo giúp. Sau khi up con IP củ mình lên 1.1.3 rồi thì các ứng dụng như: SMSD (SMS có hiển thị Backgrounds và các features như forward, send to template,....), CallD (kiểm tra và xóa các cuộc gọi),...không hoạt động được. Cứ mở ra là cửa sổ tự động đóng lại ngay...Nguy quá!!!!
LÀm ơn chỉ giúp!!!
Thanks nhiều!!!!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Không chỉ vậy, các phụ kiện có liên quan đến súng cũng sẽ bị Facebook cấm hiển thị với người dùng đang thuộc độ tuổi vị thành niên.

Facebook sẽ ngăn chặn trẻ em trong độ tuổi vị thành niên tiếp xúc với những quảng cáo súng và các phụ kiện dành cho s ...
Lazada Vietnam Master card on Monday