Mac OS X v10.6.3 Update (Combo)

DHL

.: HHVN :.
GẮN KẾT
About Mac OS X v10.6.3 Update (Combo)

The 10.6.3 Update is recommended for all users running Mac OS X Snow Leopard and includes general operating system fixes that enhance the stability, compatibility, and security of your Mac, including fixes that:


 • improve the reliability and compatibility of QuickTime X
 • address compatibility issues with OpenGL-based applications
 • address an issue that causes background message colors to display incorrectly in Mail
 • resolve an issue that prevented files with the # or & characters in their names from opening in Rosetta applications
 • resolve an issue that prevented files from copying to Windows file servers
 • improve performance of Logic Pro 9 and Main Stage 2 when running in 64-bit mode
 • improve sleep and wake reliability when using Bonjour wake on demand
 • address a color issue in iMovie with HD content
 • improve printing reliability
 • resolve issues with recurring events in iCal when connected to an Exchange server
 • improve the reliability of 3rd party USB input devices
 • fix glowing, stuck, or dark pixels when viewing video from the iMac (Late 2009) built-in iSight cameraRạng sáng hôm nay, Apple đã chính thức tung ra phiên bản update Mac OS X 10.6.3 cho người sử dụng với một số lỗi đã được sửa chữa và một số nâng cấp đáng chú ý như sau:
 • Tăng cường tính ổn định và tương thích của Quicktime X
 • Khắc phục một số lỗi tuơng thích với các ứng dụng sử dụng OpenGL
 • Khắc phục một số lỗi liên quan đến màu background trong Apple Mail
 • Khắc phục lỗi đặt tên files với các ký tự đặc biệt như # hoặc & khi mở trong các ứng dụng Rossetta
 • Khắc phục các lỗi khi copy files vào Windows server
 • Cải thiện tính ổn định khi sleep hoặc wake
 • Cải thiện tính ổn định với công việc in ấn qua Bonjour
 • Khắc phụ lỗi với iCal khi kêt nối với Exchange server
 • Cải thiện tính ổn định với các thiết bị kết nối USB
 • Hỗ trợ bộ logic studio chạy 64bit
 • Xử lỗi iSight của iMac (late 2009)
 • ... và 1 vài thứ khác .... =))


 • Version: v10.6.3
 • Post Date: March 29, 2010
 • Download ID: DL1017
 • File Size: 784 MB
System Requirements
 • Mac OS X v10.6 - Mac OS X 10.6.2

http://support.apple.com/kb/DL1017

hoặc bản update tại http://support.apple.com/kb/DL1018

Thêm vào đó, ứng dụng Bonjour Print Services for Windows nhằm hỗ trợ việc in ấn trên windows qua wifi hay USB printers shared thông qua Mac, AirPort base station cũng được cập nhật, chi tiết tại http://support.apple.com/kb/DL999

Come on!:-&
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top