Magi Call 1.2.2 Build 93 Chương Trình Ngăn Chặn Cuộc Gọi & SMS

21 Tháng một 2008 lúc 13:38
#1
Magi Call 1.2.2 Build 93
Đây là ch[FONT=&quot]ương trình ngăn chặn cuộc gọi và tin nhắn được đánh giá là tốt nhất hiện nay. Chương trình có nhiều sự kết hợp để đưa ra những yêu cầu tối ưu cho chủ nhân Dế, thiết kế sử dụng đơn giản và nhẹ hơn các chương trình khác-quan trọng là không đụng chương trình…[/FONT]
[FONT=&quot]Down về bung ra và chạy tập tin MagiCallRel.CAB, sau đó chép tập tin MGCManager.exe vào thư mục mới cài đặt chương trình trên Main. Tiếp theo cho chạy chương trình để tiếp tục tiến trình cài đặt chặn cuộc gọi hoặc tin nhắn…[/FONT]
[FONT=&quot]1./ Chạy chương trình và chọn New để có như hình dưới:[/FONT]
[FONT=&quot]Bên Tùy Chọn Filter: [/FONT]

-Rule name: là tên b[FONT=&quot]ạn đặt nhóm cụ thể dễ nhớ để ngăn chặn-đặt tên bất kì.[/FONT]
-[FONT=&quot]Rule type: là thể loại ngăn chặn. Cụ thể như: Phone – Inbound là Ngăn Chặn Cuộc Gọi Đến; Phone – Outbound là Ngăn Chặn Cuộc Gọi Đi; SMS là ngăn chặn SMS (Riêng SMS khi bạn chặn thì người gửi sẽ bị chặn lại còn bạn vẫn gửi cho họ được, nó không như cuộc gọi phải phân ra Đi hay Đến.)[/FONT]
-[FONT=&quot]Filter type: đây là sự kết hợp cho vấn đề bạn chặn như thế nào. Cụ thể như sau: All là ngăn chặn tất cả các số điện thoại ( cho dù những số đó có trong danh bạ điện thoại hay ngoài danh bạ điện thoại hoặc là những số đó không hiển thị số khi gọi đến); Specific number: là chặn những số đặt biệt bắt đầu bằng những con số bất kì do bạn chọn ( VD muốn chặn tất cả số điện thoại bắt đầu bằng những số 091 thì nó sẽ chặn lại hết những số điện thoại bắt đầu bằng số 091…); In Contact: là chặn tất cả những số điện thoại có trong danh bạ điện thoại của bạn, chúng ta có thể chọn chặn lại từng số trong danh bạ…; Non in Contact: là chặn tất cả những số điện thoại không có trong danh bạ điện thoại; No number: là chặn tất cả những số khi gọi đến không cho hiển thị số; Categories: là chặn theo từng nhóm của nhóm trong danh bạ điện thoại.
- Khi bạn chọn xong Filter type thì Thẻ Phone# sẽ sáng lên, bạn hãy nhấn vào đó để chọn số điện thoại-Chọn tiếp theo là Menu và Select Contacts hoặc Select Phone Logs...
[/FONT] -[FONT=&quot]Nhớ đánh dấu chọn vào mục Enabled (Mặc định chương trình đã chọn sẵn)[/FONT]
Tùy Ch[FONT=&quot]ọn Operation:[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
-Action 1: hi[FONT=&quot]ểu nôm na là ngữ cảnh 1, khi chương trình chạy sẽ thiết lập vấn đề này trước nhất. Trong Action 1 có các tùy chọn như sau: Normal & Pass on là cho gọi đến và hiển thị báo có cuộc gọi đến; Hang Up là ngăn chặn không cho gọi; Ignore là cho gọi nhưng không hiển thị báo có cuộc gọi; Pick up/Hang up là ngắt cuộc gọi trước rồi chặn cuộc gọi.[/FONT]
-[FONT=&quot]Action 2: ngữ cảnh 2. Khi chương trình chạy ngữ cảnh 1 xong thì tiếp theo sẽ là ngữ cảnh 2. Do nothing là không chạy tiếp theo vấn đề gì; Send SMS là khi gửi 1 tin nhắc mặc định soạn sẵn cho số chọn sẵn; Launch application là chạy chương trình tiếp theo ( chúng ta có thể chọn bất kì chương trình gì mình thích…)[/FONT]
Tùy Ch[FONT=&quot]ọn Other:[/FONT]

Là tùy ch[FONT=&quot]ọn kết hợp theo ngày & giờ. Mặc định chương trình đã chọn nguyên Tuần, còn giờ thì không chọn-có nghĩa là xuyên suốt 24/24[/FONT]
[FONT=&quot]Còn những thứ khác các bạn tự tìm hiểu nhé…Chúc các bạn vui nhé.![/FONT]
Đ[FONT=&quot]ừng quên Thanks mình nhé…Thanks các bạn.![/FONT]
 

Attachments

cuongo2

HHVN
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
21 Tháng một 2008 lúc 14:14
#2
Cẩn thận bị xoá bài nhé bồ. Nhưng dù sao cảm ơn sự nhiệt tình của bồ. :D
 

TreoLove

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
21 Tháng một 2008 lúc 17:10
#4
Bài có thể bị xóa là do bạn post file c.r.a.ck [vi phạm nội qui] chứ không phải do bạn post sai chỗ hay đã có thread (trong trường hợp này.)

Bạn có thể dùng chức năng search của diễn đàn để tìm hiểu trước khi viết xem đã có thread hay chưa. Ví dụ. Ngoài ra bạn cần phải gõ đúng tên ứng dụng, nếu bạn viết Magi Call thì khác hoàn toàn với Magicall. :)
 
21 Tháng một 2008 lúc 17:54
#5
Bài có thể bị xóa là do bạn post file c.r.a.ck [vi phạm nội qui] chứ không phải do bạn post sai chỗ hay đã có thread (trong trường hợp này.)

Bạn có thể dùng chức năng search của diễn đàn để tìm hiểu trước khi viết xem đã có thread hay chưa. Ví dụ. Ngoài ra bạn cần phải gõ đúng tên ứng dụng, nếu bạn viết Magi Call thì khác hoàn toàn với Magicall. :)
À, vậy thì mình xin mạn phép sửa lại Tập Tin Đính Kèm nhé.! Giờ thì không thấy mục sửa bài rồi-đành chịu vậy.!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Lazada Vietnam Master card on Monday