Mất toi mấy cái chuông gốc???

Maiden

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
#1
Tiện hôm nay online hỏi các cao thủ liên tiếp mấy câu cho bõ.
Con EXEC của em hiện nay trong mấy cái chuông gốc của máy: Fantasy, Jig, Mystic, 02 tone, 02_video,Old Phone... Tự nhiên không kêu.
Vào setting/Sound & Notifications/Notifications/Even: Incoming calls/Ring type: Vibr and ring/ Ring tone... thì cứ chọn bất cứ cái chuông nào mặc định của máy thì nó cũng tự chuyển về cái chuông Windows Default.
Nghe thử các cái chuông kia cũng không kêu, chỉ có Windows Default và Ringer thì kêu thôi. :eek:
Trong khi đó em lại khoái nhất cái món Old Phone, nghe nó đổ cứ phê đần ra. SReset cũng chẳng cứu vãn được. (Mấy cái chuông gốc của nó khi vào setting/Sound & Notifications/Notifications/Even: Incoming calls/Ring type: Vibr and ring/ Ring tone... thì vẫn còn nguyên đấy, mỗi tội chọn nghe thử thì im thin thít thôi.
Bệnh hiểm chưa!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Đơn giản thế! Hic, tưởng android giờ an toàn được như ios rồi chứ. :(
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top