MATH TOOLS 1.0: Freeware tính chu vi, diện tích, thể tích

baobinh

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Đây là 1 phần mềm miễn phí tính chu vi, diện tích, thể tích khá hayView attachment mathtools10.zip
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top