Mầu xe nào theo bạn là phổ biến nhất?

Các thớt khác của huuquynh

Mầu xe nào theo bạn là phổ biến nhất?


  • Total voters
    11
  • Poll closed .

meta99

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Đen chắc chắc phổ biến nhất nhưng em thấy xe màu đen có mấy điểm dở:
- Bắt nhiệt nhất
- Đi buổi tối khó nhận ra xe màu đen nhất (có thể do em mắt kém).
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Nội dung cũng nhỏ thôi nhưng do giao dịch qua diễn đàn nên em có vấn đề nhờ các mod và anh em trên diễn đàn phân giải giúp:
Em có giao lưu với em Phương tại topic này.
Top