Mầu xe nào theo bạn là phổ biến nhất?

Các thớt khác của huuquynh

Mầu xe nào theo bạn là phổ biến nhất?


  • Total voters
    11
  • Poll closed .

meta99

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Đen chắc chắc phổ biến nhất nhưng em thấy xe màu đen có mấy điểm dở:
- Bắt nhiệt nhất
- Đi buổi tối khó nhận ra xe màu đen nhất (có thể do em mắt kém).
 

Bài viết cần bạn xem thêm

1. Khuyến mại áp dụng cho khách hàng đăng ký dịch vụ Cloud server từ 01/06/2020 – 31/08/2020 (*)
ĐỐI VỚI TẤT CẢ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

– Tặng 01 tháng dùng thử, trải nghiệm dịch vụ MIỄN PHÍ lần đầu với tất cả khách hàng.
– Tặng ...
Top