Máy Asus - Laptop with Intel® Core™2 Duo Processor - Black ; Model: U81A-RX05

Các thớt khác của sau_le2003

sau_le2003

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
các bác cho ý kiến em này nhé , em mới nhờ mua xong từ US, xin các bác cho tý cao kiến và bình phẩm về em này
Asus - Laptop with Intel® Core™2 Duo Processor - Black

Model: U81A-RX05 | SKU: 9366562
đường Links : http://www.bestbuy.com/site/olspage....=1218092151327

 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top