Máy NR160 có những cổng gì ?

Các thớt khác của vic4ever

Bài viết cần bạn xem thêm

Lazada Vietnam Master card on Monday