Máy NR160 có những cổng gì ?

Các thớt khác của vic4ever
Lazada Vietnam Master card on Monday