memmain hay sktool ?

cuongo2

HHVN
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
2 Tháng hai 2007 lúc 17:23
#3
Em chưa dùng SkTool nhưng thấy thằng cha MemMaid xài hay lắm nhiều tính năng nữa. Bác cũng xem cả thằng Pocket Mechanic nghe nói còn hay hơn MM về khoản scan registry, em mới dùng anh này được 2 ngày thì hôm nay máy đổ bệnh nên restore lại nên chưa cài vì chưa có "người anh em". Hê hê.
 

hoholulu

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
2 Tháng hai 2007 lúc 17:59
#4
Em chưa dùng SkTool nhưng thấy thằng cha MemMaid xài hay lắm nhiều tính năng nữa. Bác cũng xem cả thằng Pocket Mechanic nghe nói còn hay hơn MM về khoản scan registry, em mới dùng anh này được 2 ngày thì hôm nay máy đổ bệnh nên restore lại nên chưa cài vì chưa có "người anh em". Hê hê.
theo ý của mình thì thằng SKTOOLS bản mới (dùng cho WM2005) hay hơn memaid. tuy nhiên chưa có hạt vừng nên đành dùng memmaid. tiện đây bác nào có cái ấy của SKTOOLS không cho em với???
 

hoholulu

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
3 Tháng hai 2007 lúc 13:01
#8
SKtool ngon lắm anh ơi, em dùng nó quét hoài , kéo lên đc 13mb đó
Bác có bản cho WM2005 không? em có phần mềm lấy ở www.s-k-tools.com nhưng không có cái ấy. Nếu có cho em nhé. Đây là mô tả của nó. Nói chung là không có gì phải băn khoăn với cái này. Chỉ có cái đó thôi.


Powerfull maintenance toolkit. Cleaning the registry and the file system, FreeUP RAM, other methods of system maintenance and much more...
Cleaning:

* Clear temporary and cache folders such as IE contents, IE history, Mail attachments, Terminal Server client cache, Opera cache, NetFront cache and custom user folders
* Find and delete:
o temporary, empty and absolete files
o bad registry keys and values
o empty registry keys New!
o bad shortcuts
o duplicate shortcuts
o duplicate notify queue entry/entries
o bad uninstall info
o files depending on their size or/and names (wipe optional)
o duplicate files (search by the name,size,crc)
o MS Reader bookmarks (taking into account the bookmark's in-use/not-in-use status)
o empty folders
o past appointments
* Delete PIE history (registry)

Built-in Uninstaller:

* Show the list of the installed programs including their size and date
* Show the list of files and registry keys of the installed programs
* Uninstall program
* Save the installed programs list to a text file

FreeUP RAM:
This option can free up 50K-2M of RAM

* Send hibernation message
* Compact Heaps (WM5 only)
* Imitate the "memory low" situation
* Close tasks

System tweaks:

* more than 70 tweaks in 10 categories

Registry Explorer (New!):

* Browse registry
* View keys and values
* Delete keys and values
* Create new keys
* Create/Modify values (REG_SZ, REG_MULTI_SZ, REG_BINARY, REG_DWORD)
* Export/import
* Backup/restore
* Search

PIM maintenance:

* Search for duplicate contacts, appointments and tasks
* Show past and reccuring appointments
* Delete PIM data

Notifications Queue:

* View, add and delete records
* Find doublicates

Backup/restore:

* Auto (may be disabled) backup of a registry key prior to its deletion
* Full system backup (may not work correctly in some cases with certain devices)
* Sheduled full backup
* Independent registry, filesystem, databases, PIM, ActiveSync Partnership, MSReader activation backup
* Self backup
* Password protection for the backup files
* Find and restore all of the SKTools backup files
* Good compression of the backup files

Storage card maintenance:

* Dsplay the card'(s') info (size, ID, slack, ...)
* Format, Scan and Fix (hardware dependent)
* Empty
* Rename
* Other...

Database maintenance:

* Show the list of databases (CEDB, EDB)
* Delete
* Empty
* Export/Import to/from an XML file (device and database dependent)

Process list:

* Show all the processes including the list of process' modules
* Display the info of memory usage, threads, command line
* Close one or selected processes

Windows Startup:

* Display the list of the programs run at the system's bootup
* Delete program
* Add new
* Programs startup sequence management (device dependent)

Automation mode:

* Run SKtools at the system's bootup
* Run SKTools every day at the user defined time (powering the device off after the operation is complete)
* User defined operations list
* Background mode (run in the background, just LED blinking)

Other:

* Registry optimization for WM5 New!
* Search and replace in Registry New!
* Delete ALL contacts, appointments, tasks, messages option New!
* Show Messaging Files New!
* View and manage Today plugins
* View and manage Input methods
* View and manage SIM contacts (PocketPC PE)
* View and manage SIM SMS (PocketPC PE)
* Compact and purge call history (PocketPC PE)
* System Information
* Memory Usage - display all the folders including their sizes
* Change the location of PIE cache, PIE history, PIE coockies, AvantGO data, NetFront cach, Messaging (outlook) files New!
* System optimisation option
* Soft and Hard(for certain devices) reset
* Command line support (screen off/on,power off, soft/hard reset and more...)
* Shortcut Wizard
* Change system files' paths (you can move some dlls from the windows folder to any location, for example to storage cards)
* Multi-language support ( English, German, Russian, Spanish, French, Italian, Dutch)
* Free updates for all new SKTools 3.xx.xx versions
* More...
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình có ĐG thắng 1 USB 3G với giá 135k đây tại: https://www.handheld.com.vn/index.php?threads/510920/
Sau khi liên lạc đã chuyển tiền cho bác chủ Minh @vigoss vào 07/01/2019 và bạn Minh hứa sẽ chuyển h ...
Lazada Vietnam Master card on Monday