Mẹo để Thay đổi ché độ chuông/rung/LED flash cho ppc phone

cabasa

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
16 Tháng bảy 2007 lúc 17:53
#1
Ví du bạn muốn khi có cuộc gọi đến, điện thoại sẽ active, đổ chuông, sau đó ngừng 3 giây trước khi lặp lại:
HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = "apw3r" (REG_SZ string, no quotes)
Hoặc active device, sau đó dổ chuông với volume tăng dần từ 33% - 67% -100%:
HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = "ac33pc67pc100p" (REG_SZ string, no quotes)
Hoặc:
+ Rung và đổ chuông cùng lúc, rung trong 1 s: HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = 'v1p'
+ Ðo chuông trc, sau đó rung trong 1s:
HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = 'pv1'
Các Codes tuong ung:
a = activate device
cN = chỉnh volume tới mức N%
fN = flash notification LED trong N giây
p = play ringtone.
r = repeat.
vN = rung trong N giây
wN = ngung trong N giây
 
16 Tháng bảy 2007 lúc 23:50
#2
Ví du bạn muốn khi có cuộc gọi đến, điện thoại sẽ active, đổ chuông, sau đó ngừng 3 giây trước khi lặp lại:
HKCUControlPanelSoundsRingTone0Script = "apw3r" (REG_SZ string, no quotes)
Hoặc active device, sau đó dổ chuông với volume tăng dần từ 33% - 67% -100%:
HKCUControlPanelSoundsRingTone0Script = "ac33pc67pc100p" (REG_SZ string, no quotes)
Hoặc:
+ Rung và đổ chuông cùng lúc, rung trong 1 s: HKCUControlPanelSoundsRingTone0Script = 'v1p'
+ Ðo chuông trc, sau đó rung trong 1s:
HKCUControlPanelSoundsRingTone0Script = 'pv1'
Các Codes tuong ung:
a = activate device
cN = chỉnh volume tới mức N%
fN = flash notification LED trong N giây
p = play ringtone.
r = repeat.
vN = rung trong N giây
wN = ngung trong N giây
hix, hay thì có hay, nhưng contract Pro v507 hỗ trợ hết vấn đề này rồi.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Em có đấu giá ở đây
https://www.handheld.com.vn/threads...ize-41-42-rat-dep-kt-23h17-28-11-2018.507124/

Bác @AnhBaMIenTay đã thắng đấu giá MS01 nhưng không giao dịch, nhờ mod [U ...
Lazada Vietnam Master card on Monday