Mẹo để Thay đổi ché độ chuông/rung/LED flash cho ppc phone

cabasa

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
16 Tháng bảy 2007 lúc 17:53
#1
Ví du bạn muốn khi có cuộc gọi đến, điện thoại sẽ active, đổ chuông, sau đó ngừng 3 giây trước khi lặp lại:
HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = "apw3r" (REG_SZ string, no quotes)
Hoặc active device, sau đó dổ chuông với volume tăng dần từ 33% - 67% -100%:
HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = "ac33pc67pc100p" (REG_SZ string, no quotes)
Hoặc:
+ Rung và đổ chuông cùng lúc, rung trong 1 s: HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = 'v1p'
+ Ðo chuông trc, sau đó rung trong 1s:
HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = 'pv1'
Các Codes tuong ung:
a = activate device
cN = chỉnh volume tới mức N%
fN = flash notification LED trong N giây
p = play ringtone.
r = repeat.
vN = rung trong N giây
wN = ngung trong N giây
 
16 Tháng bảy 2007 lúc 23:50
#2
Ví du bạn muốn khi có cuộc gọi đến, điện thoại sẽ active, đổ chuông, sau đó ngừng 3 giây trước khi lặp lại:
HKCUControlPanelSoundsRingTone0Script = "apw3r" (REG_SZ string, no quotes)
Hoặc active device, sau đó dổ chuông với volume tăng dần từ 33% - 67% -100%:
HKCUControlPanelSoundsRingTone0Script = "ac33pc67pc100p" (REG_SZ string, no quotes)
Hoặc:
+ Rung và đổ chuông cùng lúc, rung trong 1 s: HKCUControlPanelSoundsRingTone0Script = 'v1p'
+ Ðo chuông trc, sau đó rung trong 1s:
HKCUControlPanelSoundsRingTone0Script = 'pv1'
Các Codes tuong ung:
a = activate device
cN = chỉnh volume tới mức N%
fN = flash notification LED trong N giây
p = play ringtone.
r = repeat.
vN = rung trong N giây
wN = ngung trong N giây
hix, hay thì có hay, nhưng contract Pro v507 hỗ trợ hết vấn đề này rồi.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Điểm mặt 4 chiếc đồng hồ cổ điển vĩ đại

Cuộc sống càng hiện đại thì con người càng thích tìm về những gì là cổ điển, hoài niệm. Điều đặc biệt ấy càng gi ...
Lazada Vietnam Master card on Monday