Mẹo để Thay đổi ché độ chuông/rung/LED flash cho ppc phone

cabasa

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
16 Tháng bảy 2007 lúc 17:53
#1
Ví du bạn muốn khi có cuộc gọi đến, điện thoại sẽ active, đổ chuông, sau đó ngừng 3 giây trước khi lặp lại:
HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = "apw3r" (REG_SZ string, no quotes)
Hoặc active device, sau đó dổ chuông với volume tăng dần từ 33% - 67% -100%:
HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = "ac33pc67pc100p" (REG_SZ string, no quotes)
Hoặc:
+ Rung và đổ chuông cùng lúc, rung trong 1 s: HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = 'v1p'
+ Ðo chuông trc, sau đó rung trong 1s:
HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = 'pv1'
Các Codes tuong ung:
a = activate device
cN = chỉnh volume tới mức N%
fN = flash notification LED trong N giây
p = play ringtone.
r = repeat.
vN = rung trong N giây
wN = ngung trong N giây
 
16 Tháng bảy 2007 lúc 23:50
#2
Ví du bạn muốn khi có cuộc gọi đến, điện thoại sẽ active, đổ chuông, sau đó ngừng 3 giây trước khi lặp lại:
HKCUControlPanelSoundsRingTone0Script = "apw3r" (REG_SZ string, no quotes)
Hoặc active device, sau đó dổ chuông với volume tăng dần từ 33% - 67% -100%:
HKCUControlPanelSoundsRingTone0Script = "ac33pc67pc100p" (REG_SZ string, no quotes)
Hoặc:
+ Rung và đổ chuông cùng lúc, rung trong 1 s: HKCUControlPanelSoundsRingTone0Script = 'v1p'
+ Ðo chuông trc, sau đó rung trong 1s:
HKCUControlPanelSoundsRingTone0Script = 'pv1'
Các Codes tuong ung:
a = activate device
cN = chỉnh volume tới mức N%
fN = flash notification LED trong N giây
p = play ringtone.
r = repeat.
vN = rung trong N giây
wN = ngung trong N giây
hix, hay thì có hay, nhưng contract Pro v507 hỗ trợ hết vấn đề này rồi.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Việc chuyển đổi bắt đầu từ ngày 15/9/2018 và kết thúc vào ngày 30/6/2019. Khi tiến hành chuyển đổi các nhà mạng sẽ phải quay số song song (duy trì cả số cũ và số mới) từ ngày 15/9/2018 đến ngày 14/11/2018 và duy trì âm báo bằng tiếng Việt và tiếng An ...
Lazada Vietnam Master card on Monday