MessageInterception ---> Help me please.

anhchien

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
31 Tháng một 2007 lúc 12:07
#1
Mình viết một chương trình nhận SMS Message, như sau

using Microsoft.WindowsMobile.PocketOutlook;
using Microsoft.WindowsMobile.PocketOutlook.MessageInterception;
......

private MessageInterceptor mi;
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (MessageInterceptor.IsApplicationLauncherEnabled("testSMS"))
{
mi = new MessageInterceptor("testSMS");
}
else
{
mi = new MessageInterceptor(InterceptionAction.NotifyAndDelete);
mi.MessageCondition = new MessageCondition(MessageProperty.Body, MessagePropertyComparisonType.StartsWith, "test:", false);

mi.EnableApplicationLauncher("testSMS", @"testSMS.exe");
}

mi.MessageReceived += new MessageInterceptorEventHandler(mi_MessageReceived);
}
public void mi_MessageReceived(object sender, MessageInterceptorEventArgs e)
{
MessageBox.Show(((SmsMessage)e.Message).Body, "Message");
}


Khi chạy tren emulator không có lỗi gì cả, nhưng khi deploy tren thiết bị thật thì bị lỗi như sau:

"
An unexpected eror has occurred in tetSMS.exe. Select quit and then restart thí program, or select details for more information.
File or assembly name ' Microsoft.WindowsMobile.Utilities, Versuib = 1.0.0.0, Culture = neutral,PublickeyToken = 31BF3856AD364E35 ' or one of its dependencies, was not found.
"
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Hai hôm vừa rồi VinFast quá hot các bạn nhỉ. Tôi một phần vì bận và phần vì... lười nên cũng không có thời gian xem được nhiều, hôm nay có chút thời gian và hứng thú ngồi xem các bài viết và hình ảnh của các báo/media chụp và quay phim lại để xem thế ...
Lazada Vietnam Master card on Monday