MessageInterception ---> Help me please.

anhchien

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
31 Tháng một 2007 lúc 12:07
#1
Mình viết một chương trình nhận SMS Message, như sau

using Microsoft.WindowsMobile.PocketOutlook;
using Microsoft.WindowsMobile.PocketOutlook.MessageInterception;
......

private MessageInterceptor mi;
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (MessageInterceptor.IsApplicationLauncherEnabled("testSMS"))
{
mi = new MessageInterceptor("testSMS");
}
else
{
mi = new MessageInterceptor(InterceptionAction.NotifyAndDelete);
mi.MessageCondition = new MessageCondition(MessageProperty.Body, MessagePropertyComparisonType.StartsWith, "test:", false);

mi.EnableApplicationLauncher("testSMS", @"testSMS.exe");
}

mi.MessageReceived += new MessageInterceptorEventHandler(mi_MessageReceived);
}
public void mi_MessageReceived(object sender, MessageInterceptorEventArgs e)
{
MessageBox.Show(((SmsMessage)e.Message).Body, "Message");
}


Khi chạy tren emulator không có lỗi gì cả, nhưng khi deploy tren thiết bị thật thì bị lỗi như sau:

"
An unexpected eror has occurred in tetSMS.exe. Select quit and then restart thí program, or select details for more information.
File or assembly name ' Microsoft.WindowsMobile.Utilities, Versuib = 1.0.0.0, Culture = neutral,PublickeyToken = 31BF3856AD364E35 ' or one of its dependencies, was not found.
"
 

Bài viết cần bạn xem thêm

5B023450-DD62-4871-AB9E-CF3940053ED1.jpeg


Thấy thủ tướng cùng cộng đồng đang tuyên truyền nhau lắp Hệ thống pin năng lượng mặt trời để sủ dụng và BÁN điện lại cho nhà nước.

Mình cũng đang phân vân có nên hay không
Vì Gia đình tốn 2-2tr5/1 tháng tiền điện

Quan ...
Lazada Vietnam Master card on Monday