Microsoft Active Sync Ver. 3.8 không synch được với World Mate Pro

lacoi

GẮN KẾT
Tôi mới cài cái ver. 3.8 của Microsoft ActiveSync vào nhưng không tài nào làm cho nó xuất hiện cái World Mate Pro. để Synch được, khi dùng cái bản cũ thì khi chọn option thì sẽ thấy 1 loạt cái để mình chọn để synch, có cả World Mate pro., nhưng khi upgrade cái bản mới thì chẳng thấy cái World Mate đó đâu để chọn, bác nào có cao kiến gì xin giúp với. TIA
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top