Microsoft đã chính thức cung cấp Marketplace cho Windows Mobile 6.0 và 6.1

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Như vậy là Microsoft đã chính thức cung cấp phần mềm tìm kiếm, tải về và mua bán trực tuyến các ứng dụng, trò chơi qua Marketplace. Trang web dành cho phiên bản di động đã thông báo hỗ trợ Windows Mobile 6.0 và 6.1. Bạn có thể sử dụng trình duyệt Web để tải bản chính thức của Microsoft


Linh tải về: http://mobile.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/get-marketplace.mspx
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top