MILLIONAIRE TYCOON™ - Cờ tỉ phú

ThanhBT

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
This app is designed for both iPhone and iPad.
Category: Games
Dec 29, 2009
Version: 5.2
19.3 MB
Seller: Savy Soda Pty Ltd
© SavySoda™
LANGUAGES: English, Chinese, French, Italian, Japanese
REQUIREMENTS: Compatible with iPhone, iPod touch, and iPad. Requires iPhone OS 3.1 or later.


Download tại đây
 

Bài viết cần bạn xem thêm

HEPA - viết tắt của High Efficiency Particulate Air (bộ lọc không khí hiệu suất cao) là một tiêu chuẩn về tỷ lệ hiệu quả trong việc lọc không khí.
Màng lọc khí HEPA được phát triển vào những năm 1940 bởi Ủy ban năng lượng nguyên tử Hoa Kỳ với ...
Top