Mobipocket Publisher Guide

huanpt

NHẬP HỘI
Mình xài thử Mobipocket Creator Publisher để tạo eBook nhưng không biết cách nào để tạo các hyperlink (như các "table of content") để chạy tới cho nhanh. Các sư huynh có kinh nghiệm chỉ giúp đệ với.

Cảm ơn nhiều
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top