Mobipocket Publisher Guide

huanpt

NHẬP HỘI
Mình xài thử Mobipocket Creator Publisher để tạo eBook nhưng không biết cách nào để tạo các hyperlink (như các "table of content") để chạy tới cho nhanh. Các sư huynh có kinh nghiệm chỉ giúp đệ với.

Cảm ơn nhiều
 

Bài viết cần bạn xem thêm

HEPA - viết tắt của High Efficiency Particulate Air (bộ lọc không khí hiệu suất cao) là một tiêu chuẩn về tỷ lệ hiệu quả trong việc lọc không khí.
Màng lọc khí HEPA được phát triển vào những năm 1940 bởi Ủy ban năng lượng nguyên tử Hoa Kỳ với ...
Top