Mod ơi cho mình hỏi về việc mở 2 phiên đấu giá.

Các thớt khác của HoangThanhVu

Bài viết cần bạn xem thêm

Nội dung cũng nhỏ thôi nhưng do giao dịch qua diễn đàn nên em có vấn đề nhờ các mod và anh em trên diễn đàn phân giải giúp:
Em có giao lưu với em Phương tại topic này.
Top