Modern Combat: Sandstorm - Có hỗ trợ multiplayer sống động như thật

ThanhBT

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Category: Games
Dec 14, 2009
Version: 1.3.1
209 MB
Seller: Gameloft S.A.
© 2009 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.
LANGUAGES: English, French, German, Italian, Japanese, Russian, Spanish
REQUIREMENTS: Compatible with iPhone, iPod touch, and iPad. Requires iPhone OS 2.2.1 or later.


Download tại đây
 

Bài viết cần bạn xem thêm

HEPA - viết tắt của High Efficiency Particulate Air (bộ lọc không khí hiệu suất cao) là một tiêu chuẩn về tỷ lệ hiệu quả trong việc lọc không khí.
Màng lọc khí HEPA được phát triển vào những năm 1940 bởi Ủy ban năng lượng nguyên tử Hoa Kỳ với ...
Top