Modern Combat: Sandstorm - Có hỗ trợ multiplayer sống động như thật

ThanhBT

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Category: Games
Dec 14, 2009
Version: 1.3.1
209 MB
Seller: Gameloft S.A.
© 2009 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.
LANGUAGES: English, French, German, Italian, Japanese, Russian, Spanish
REQUIREMENTS: Compatible with iPhone, iPod touch, and iPad. Requires iPhone OS 2.2.1 or later.


Download tại đây
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top