Mời các bạn nghe vài bài nhạc xả stress đê....

Các thớt khác của Lam Sơn

Lam Sơn

Super Moderators
[video=youtube;ni3S84VF45M]http://www.youtube.com/watch?v=ni3S84VF45M[/video]

[video=youtube;XEjLoHdbVeE]http://www.youtube.com/watch?v=XEjLoHdbVeE[/video]

[video=youtube;-m8KxJYf7-4]http://www.youtube.com/watch?v=-m8KxJYf7-4[/video]

[video=youtube;yX7CdcgE6uI]http://www.youtube.com/watch?v=yX7CdcgE6uI[/video]

http://www.youtube.com/watch?v=ZBR2G-iI3-I [video=youtube;ZBR2G-iI3-I]http://www.youtube.com/watch?v=ZBR2G-iI3-I[/video]

[video=youtube;BHqAllSQ_eM]http://www.youtube.com/watch?v=BHqAllSQ_eM[/video]

[video=youtube;qbiYv_lNfFA]http://www.youtube.com/watch?v=qbiYv_lNfFA[/video]

[video=youtube;8oqvaihtYn4]http://www.youtube.com/watch?v=8oqvaihtYn4[/video]

[video=youtube;vFAf_29KYTs]http://www.youtube.com/watch?v=vFAf_29KYTs[/video]

[video=youtube;3U6sOc8Nij8]http://www.youtube.com/watch?v=3U6sOc8Nij8[/video]

[video=youtube;aLEhh_XpJ-0]http://www.youtube.com/watch?v=aLEhh_XpJ-0[/video]
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Dear Mod,

Tại topic này : https://www.handheld.com.vn/threads...l-co-ket-thuc-22h22p-ngay-01-06.593249/page-2

Nhờ Mod xem giúp bài bid của bác Phan Gia Minh có hợp lệ không và ai là người win hợp lệ ạ :

E ...
Top