Mọi người cho hỏi hiệu ứng này tên gì?

Các thớt khác của whamy04

Bài viết cần bạn xem thêm

Đa phần là những từ mình chỉ hiểu lơ mơ :D
Lazada Vietnam Master card on Monday