Mọi người đang xài Radio Version nào cho XDA1 ??

potterduc

Khủng bố Binladen
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
:) Theo mọi người Radio version nào ổn nhất ?? Đang xài version 4.21.00 nhưng ko hài lòng lắm , bro nào có version nào ngon ngon share cho em với :)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top