Một giải pháp cho Template

Anbis

mỗi ngày vì 10.000 giờ
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Định post vào topic kia, mà bác đã close, thôi thì em làm 1 topic mới :)
Đây là 1 soft khá tốt cho việc làm Template :)
 

Attachments

  • xtemplate11.zip
    26.4 KB · Đọc: 28

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top