Một ngày trong toilet công cộng 18++

Các thớt khác của DHL

Lam Sơn

Super Moderators
1. So với Việt Nam vẫn còn thiếu vài thứ ví dụ như vào nhà vệ sinh chích, hút.
2. Trong đoạn video trên cho thấy có một người vào liếm vành cầu nhà vệ sinh, chẳng biết nghiện cái gì nhưng nhìn kinh quá :))


 

nhatha

GS CÙI BẮP
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
hehe..đúng là có nhiều chuyện tức cười trong tilet công cộng thiệt đó ...:D:D
 

linhbap

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Đắt hàng nhất vẫn là vụ "#!#!#!"

The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 30 characters
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top