Một số hình ảnh của firmwere iphone os 4.0

luatnguyendac

NHẬP HỘI
Nhận định sơ bộ của mình thì máy chạy tương đối nhanh, giao diện tiếng việt thì gọi là tạm được. Nhiều từ dịch ra trông rất ngộ.hì. Với người dùng quen thì chắc chỉ cần gõ được tiếng việt, không cần giao diện tiếng việt. hì.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top