Một số manual bug fix khi tạo project với VS2005!

mkford

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#1
1. Lỗi không tạo được projet (C++) cho SmartDevice:
Lỗi này xảy ra thông thường khi máy tính được cài đặt IE7 cho nên có một số web brower control hơi khác. Xử lý rất đơn giản:
Mở registry tại:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved
Thêm key và đặt tên như sau:
{D245F352-3F45-4516-B1E6-04608DA126CC}
->Fixed.
2. Không thể debug/deploy từ VS2005 tới các thiết bị WM trên Vista.
Lỗi được báo là active sync chưa cài đặt khi dùng Windows Mobile Device Center trong Vista. Để fix lỗi này
Mở khóa registry sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows CE Services
Thêm các giá trị sau:
MajorVersion (DWORD) = 4
MinorVersion (DWORD) = 0

Chú ý không nên cài Active Sync trong Vista vì đã có sẵn Windows Mobile Device Center.
 

Bài viết cần bạn xem thêm
ko giống xe máy, vận hành xe hơi cần có thời gian và hiểu biết mới có thể điều khiển xe thành thạo và an toàn.


Lazada Vietnam Master card on Monday
Top