Một số thuật ngữ về độ phân giải màn hình

Các thớt khác của hoangchuong

hoangchuong

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Hiện nay một số thông tin màn hình thường hay bị lẫn lộn, ở đây chỉ nêu một số thuật ngữ về các độ phân giải màn hình thường gặp.
Màn hình tỷ lệ 4/3 :
VGA (Video Graphics Array) 640x480 pixels ! Đây là độ phân giải của monitor 14" thời 1990!
QVGA (1/4) VGA 320x240 pixels !Thông dụng trong các PPC, Smartphone
SVGA (Super Video Graphics Array) 800x600 pixels
XGA (eXtended Graphics Array) 1024x768 pixels Đa số màn hình 12" và 14" có độ phân giải này !
SXGA (Super eXtended Graphics Array)1280x1024 Thông dụng trong màn hình LCD, CRT 17" gần vuông !
UXGA (Ultra eXtended Graphics Array) 1600x1200.
Màn hình tỷ lệ 16/10 (Wide) :
Màn hình tỷ lệ 16/9 (Wide) :
Độ phân giải trên TV LCD :
(Sẽ bổ sung sau khi rảnh )
 

hoangchuong

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Do không bổ sung được nên phải post thêm
Màn hình wide
Wxga (Widescreen eXtended Graphics Array) Gồm các độ phân giải sau :
1280x768 (16:9.6)
1366x768 (16:9) Thường gặp trong các TV LCD HDready và hầu hết TV plasma hiện nay
1280x800 (16:10) Thông dụng nhất trong các màn hình wide từ 12" đến 15.4"
Wsxga (Widescreen Super eXtended Graphics Array) 1440x900 (16:10)
Wsxga+ (Widescreen Super eXtended Graphics Array Plus) 1680x1050 (16:10)
Full High Definition (Full HD) 1920x1080 (16:9)
Widescreen Ultra eXtended Graphics Array 1920x1200 (16:10)
Ngoài ra hiện nay còn một số độ phân giải màn hình wide khác như sau :
Wsga (Widescreen Super Graphics Array) 1024x600 (Phần lớn Netbook 8.9"~10")
HD 1600x900 Trên một số laptop 16.4"~17"
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Trước tiên chúng tôi thành thật xin lỗi thành viên vì quyết định này!

Vô tình thời điểm mua tên miền và hosting để vận hành HHVN lại đúng vào ngày khai giảng năm học mới, và thời điểm đó cách đây 20 năm (từ PocketPCVN => HHVN hiện tại). Là một quãng ...
Top