BÀI VIẾT Motorola StarTAC Rainbow BNFB

aoxanh990

Cháu lên 3
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
StarTac đã là huyền thoại thì rainbow phiên bản đặc biệt của Startac được ra mắt vào năm 1997 đc gọi là huyền thoại trong huyền thoại

Show cùng anh em 1 bộ tình trạng như hình ;)


1.JPG
IMG_2903.JPG
IMG_2904.JPG
IMG_2909.JPG
IMG_2911.JPG
IMG_2913.JPG
IMG_2918.JPG
IMG_2921.JPG
IMG_2922.JPG
IMG_2924.JPG
IMG_2926.JPG
IMG_2927.JPG
IMG_2928.JPG
IMG_2931.JPG
IMG_2933.JPG
IMG_2934.JPG
IMG_2936.JPG
IMG_2937.JPG
IMG_2938.JPG
IMG_2939.JPG
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Top