need Help - Imate JAM

nikiesun

NHẬP HỘI
Chao cac cao thu. Em dang xai con Imate JAM (hinh nhu no giong O2 Mini thi phai, em khong chac lam). hien em gap phai cac van de can cac bac giup

1. Dong ho bao thuc sai (cai dat mot dang ma no toan bao cham hoac bao som, nhieu khi ca tieng)
2. Hien em dang xai the 1G, nhung bo nho de chai chuong chinh cua may thi chi co 30Mb thoi (64M nhung do cac chuogn trinh dang chay nen chi con 34M).Lam the nao de tang bo nho co dinh len?
3. Co the remove cac phan lien quan den tieng arabia ra khogn de tiet kiem bo nho

Em khong biet tai sao khong danh tieng viet duoc cac bac thong cam nhe

Cam on nhieu
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top