New: Latest OS: 8900 5.0.0.1004/5.0.0.592

likeall

NHẬP HỘI
BlackBerry Handheld Software v5.0.0.1004 (Multilanguage)

Package Version: 5.0.0.1004
Consisting of:

* Applications: 5.0.0.592
* Software Platform: 5.2.0.58
* File name: 8900M_PBr5.0.0_rel1004_PL5.2.0.58_A5.0.0.592_Wind_ Hellas.exe
* File size: 129MB

Note: The Software Platform and Applications version numbers can be found under Options-About screen on the handheld.

* Download Software: https://www.blackberry.com/Downloads...FC2CBF77C40AF4
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top