New upRom cho H6300

languyengoc

NHẬP HỘI
Các bạn chú ý. Bạn nào đã nâng cấp ROM lên version 1.11 English rồi thì không cần update nữa vì nó đã được tích hợp trong bản rom đó rồi.
"An equivalent fix for English is already incorporated in ROM version 1.11." trích dẫn từ website của HP
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top