Newbie ra mắt anh em = 1 số soft mới nhất

7 Tháng mười hai 2007 lúc 21:05
#1
IM+: All-in-One Mobile Messenger 4.45 39$95
http://classic.pocketgear.com/software_detail.asp?id=10368

Spb Pocket Plus 4.0.2 29$95
http://www.spbsoftwarehouse.com/products/pocketplus/?en

Spb Time 2.2.1 14$95
http://classic.pocketgear.com/software_detail.asp?id=13956

Spb Diary 2.5 19$95
http://www.spbsoftwarehouse.com/products/diary/?en

Resco Utility Package for PocketPC 74$05 Discounts còn 44$91
http://www.resco.net/default.asp

WorldMate 2006 Professional Edition for Windows Mobile 74$95
http://www.mobimate.com/ppc_business.shtml

ai cảm thấy cần gì thì pm cho mình mình gởi vừng cho nhe, have fun all
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Sau một loạt bài mở màn, một số bạn thắc mắc là giờ không biết đi như thế nào. Tôi cũng đang đi tìm câu trả lời lựa chọn nào là hợp lý, do cũng chưa rõ ràng nên tôi chưa có kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, để rộng đường bàn luận và suy nghĩ của mọi ngư ...
Lazada Vietnam Master card on Monday