Nghe file nhạc trên PC

ssoo

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Có ai từng thử nghe file nhạc được lưu trên PC mà không cần copy trước vào PPC chưa?

Nhu cầu này rất thích hợp cho những PPC của ai chưa có thẻ nhớ hoặc dung lượng của thẻ nhớ nhỏ không đủ để lưu trữ tất cả album người dùng sưu tầm.

Dưới đây là các bước cho phép bạn làm được việc đó:

1. Tạo một liên kết với máy tính (có thể bằng Wifi, bluetooth, ...)

2. Mapping ổ mạng PC đã share (có thể dùng Resco Explorer)

3. Sửa Registry để ổ mạng có thể hiển thị trong thư mục gốc (My Device)

a. Tạo Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\REDIR

b. Tạo DWORD value:
Name = RegisterFSRoot
Value = 1

4. Soft Reset

5. Chọn và thưởng thức file nhạc mong muốn.

Chúc bạn thành công.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top