Nha trang đã có Y5 cafe

Các thớt khác của Farmer

Farmer

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Mọi lần đi công tác tại Nha Trang muốn dùng Y5 thì mình lại chui vào Yasaka. Hôm qua ra mình định vào Yasaka thì anh bạn trong Hội tin học Nha Trang đã chỉ cho mình địa chỉ của Y5 cafe.

Cafe Internet Cyber, địa chỉ 50 Nguyễn Thị Minh Khai.

Nói chung là dùng được.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top