nhắc cuốc gọi nhở cho iphone

4 Tháng hai 2008 lúc 07:47
#1
ai co chương trình nhắc nhở cuộc gợi nhở hoac unead message ko em tìm thấy chưong trình SMSNotify thấy người ta nói se rung 15s 1 lần nếu ko đọc tin nhắn mà ko biết cài sao hết mấy bác giúp đở em ạh
sao đây là nguyên văn của bài viết ạh:
I hate it when someone SMSes me, and I miss the vibration, and I go for hours without checking my phone. Thus I created SMSNotify, a script that vibrates your iPhone every 15 seconds when you have an unread SMS.

The script is quite simple - it just queries the SMS database for unread SMSes, and if there are any, it calls the 'vibrator' utility that vibrates the phone for a short time.

It's written in shell script so if you want it to do other things it's easy to modify.

Now it's not perfect - when your phone is asleep it won't be every 15 seconds but will wait until the phone silently wakes up (to check your e-mail generally) before it can vibrate again. I'm working on that.

Download it at http://devices.natetrue.com/iphone/smsnotify.zip or just wait for it to appear in Installer.app - my good friend Shaun Erickson is packaging it up. Note that if you manually install it you need to start it by running "launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/net.ations.cre.smsnotify.plist" but if you use Installer that will be done automatically.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Nhờ các bác kiểm tra hộ sao mình dùng trình duyệt Firefox thì vào Handheld không gõ được tiếng việt. Mình dung Unikey.Mĩnh gõ toàn bị mất ký tự. Các trang khác mình vẫn gõ bình thường ợ. Ví dụ: mình gõ " Bao giờ em có thể đăng bài đấu giá" thì khi gõ ...
Lazada Vietnam Master card on Monday