nhắc cuốc gọi nhở cho iphone

4 Tháng hai 2008 lúc 07:47
#1
ai co chương trình nhắc nhở cuộc gợi nhở hoac unead message ko em tìm thấy chưong trình SMSNotify thấy người ta nói se rung 15s 1 lần nếu ko đọc tin nhắn mà ko biết cài sao hết mấy bác giúp đở em ạh
sao đây là nguyên văn của bài viết ạh:
I hate it when someone SMSes me, and I miss the vibration, and I go for hours without checking my phone. Thus I created SMSNotify, a script that vibrates your iPhone every 15 seconds when you have an unread SMS.

The script is quite simple - it just queries the SMS database for unread SMSes, and if there are any, it calls the 'vibrator' utility that vibrates the phone for a short time.

It's written in shell script so if you want it to do other things it's easy to modify.

Now it's not perfect - when your phone is asleep it won't be every 15 seconds but will wait until the phone silently wakes up (to check your e-mail generally) before it can vibrate again. I'm working on that.

Download it at http://devices.natetrue.com/iphone/smsnotify.zip or just wait for it to appear in Installer.app - my good friend Shaun Erickson is packaging it up. Note that if you manually install it you need to start it by running "launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/net.ations.cre.smsnotify.plist" but if you use Installer that will be done automatically.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Chào tất cả các bác trên handheld, bác nào có thể cho em biết rõ là tại sao các ngân hàng VN khi gửi tiền đô la Mỹ thì không có lãi suất,trong kho gửi tiền Eur lại có lãi suất ? không lẽ VN còn phân biệt với Mỹ hay tiền Eur cao hơn đô la Mỹ. ...
Lazada Vietnam Master card on Monday