Nhận tin quảng bá trên Treo650

linhmail

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Các bác cho hỏi có ai biết cách nhận tin nhắn quảng bá của Mobifone trên máy Treo650 không.

Thanks !!!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top